Tất cả sản phẩm

Products

Twiggy navy dress
 • Default Title - 2,190,000 VND
Twiggy blue dress
 • Default Title - 2,190,000 VND
Twiggy Pink dress
 • Kaki lụa - 2,190,000 VND
Áo vest & chân váy xếp ly
 • Áo vest / S - 2,600,000 VND
 • Áo vest / M - 2,600,000 VND
 • Áo vest / L - 2,600,000 VND
 • Váy / S - 1,680,000 VND
 • Váy / M - 1,680,000 VND
 • Váy / L - 1,680,000 VND
Đầm cổ tròn phom rộng tùng xòe
 • Đầm / S - 2,380,000 VND
 • Đầm / M - 2,380,000 VND
 • Đầm / L - 2,380,000 VND
Áo vest 4 nút và chân váy xếp ly
 • Áo vest / S - 2,600,000 VND
 • Áo vest / M - 2,600,000 VND
 • Áo vest / L - 2,600,000 VND
 • Váy / S - 1,680,000 VND
 • Váy / M - 1,680,000 VND
 • Váy / L - 1,680,000 VND
Đầm cổ tròn tay lửng
 • Đầm / S - 2,200,000 VND
 • Đầm / M - 2,200,000 VND
 • Đầm / L - 2,200,000 VND
Áo hai dây & đầm xếp ly
 • Áo hai dây / S - 1,280,000 VND
 • Áo hai dây / M - 1,280,000 VND
 • Áo hai dây / L - 1,280,000 VND
 • Váy xếp ly / S - 1,680,000 VND
 • Váy xếp ly / M - 1,680,000 VND
 • Váy xếp ly / L - 1,680,000 VND
Áo vest và quần tây dài
 • Áo vest / S - 2,600,000 VND
 • Áo vest / M - 2,600,000 VND
 • Áo vest / L - 2,600,000 VND
 • Quần / S - 1,380,000 VND
 • Quần / M - 1,380,000 VND
 • Quần / L - 1,380,000 VND
Áo vest & chân váy xếp ly
 • Áo vest / S - 2,380,000 VND
 • Áo vest / M - 2,380,000 VND
 • Áo vest / L - 2,380,000 VND
 • Váy / S - 1,680,000 VND
 • Váy / M - 1,680,000 VND
 • Váy / L - 1,680,000 VND
Đầm cổ tim cột tà trước
 • Đầm / S - 2,190,000 VND
 • Đầm / M - 2,190,000 VND
 • Đầm / L - 2,190,000 VND
Đầm dài cổ tròn sát nách
 • Đầm / S - 2,190,000 VND
 • Đầm / M - 2,190,000 VND
 • Đầm / L - 2,190,000 VND
Áo vest & Đầm cổ tim sát nách xẻ tà trước
 • Đầm / S - 1,950,000 VND
 • Đầm / M - 1,950,000 VND
 • Đầm / L - 1,950,000 VND
 • Áo vest / S - 2,600,000 VND
 • Áo vest / M - 2,600,000 VND
 • Áo vest / L - 2,600,000 VND
Đầm cổ tim gài nút trước
 • S - 2,200,000 VND
 • M - 2,200,000 VND
 • L - 2,200,000 VND
Đầm nude cổ đổ sau
 • Đầm / S - 2,200,000 VND
 • Đầm / M - 2,200,000 VND
 • Đầm / L - 2,200,000 VND
Váy 2 dây đăng lai đen
 • Đầm / S - 2,280,000 VND
 • Đầm / M - 2,280,000 VND
 • Đầm / L - 2,280,000 VND
Áo cotton phom rộng & váy hai túi mổ trước
 • Áo / S - 1,150,000 VND
 • Áo / M - 1,150,000 VND
 • Áo / L - 1,150,000 VND
 • Váy / S - 1,550,000 VND
 • Váy / M - 1,550,000 VND
 • Váy / L - 1,550,000 VND
Áo lụa tay liền có nút cổ tay & quần tây linen trắng
 • Áo / S - 1,380,000 VND
 • Áo / M - 1,380,000 VND
 • Áo / L - 1,380,000 VND
 • quần / S - 1,280,000 VND
 • quần / M - 1,280,000 VND
 • quần / L - 1,280,000 VND
Đầm hai dây hở lưng xẻ tà
 • Đầm / S - 2,450,000 VND
 • Đầm / M - 2,450,000 VND
 • Đầm / L - 2,450,000 VND
Áo gài nút sát nách đen & Quần tây lụa Taftar
 • Áo / S - 1,150,000 VND
 • Áo / M - 1,150,000 VND
 • Áo / L - 1,150,000 VND
 • Quần / S - 1,180,000 VND
 • Quần / M - 1,180,000 VND
 • Quần / L - 1,180,000 VND
Váy 2 dây đăng lai trắng
 • Full set / S - 2,280,000 VND
 • Full set / M - 2,280,000 VND
 • Full set / L - 2,280,000 VND
Bộ áo lụa & quần rộng
 • Full set / S - 2,450,000 VND
 • Full set / M - 2,450,000 VND
 • Full set / L - 2,450,000 VND
Bộ kaki lụa vàng nghệ
 • Full set / S - 2,280,000 VND
 • Full set / M - 2,280,000 VND
 • Full set / L - 2,280,000 VND
Bộ linen - áo có nơ thân sau
 • Full set / S - 2,350,000 VND
 • Full set / M - 2,350,000 VND
 • Full set / L - 2,350,000 VND
Đầm lụa cổ đổ sau 2 dây
 • Đầm / S - 2,280,000 VND
 • Đầm / M - 2,280,000 VND
 • Đầm / L - 2,280,000 VND
Đầm ống xòe ôm eo
 • Đầm / S - 2,190,000 VND
 • Đầm / M - 2,190,000 VND
 • Đầm / L - 2,190,000 VND
Đầm lụa cổ đổ sau 2 dây
 • Đầm / S - 2,280,000 VND
 • Đầm / M - 2,280,000 VND
 • Đầm / L - 2,280,000 VND
Đầm tùng xòe sát nách
 • Đầm / S - 2,280,000 VND
 • Đầm / M - 2,280,000 VND
 • Đầm / L - 2,280,000 VND
Đần liền tay cài nút đen
 • Đầm / S - 2,380,000 VND
 • Đầm / M - 2,380,000 VND
 • Đầm / L - 2,380,000 VND
Áo gài nút tay liền & quần tây linen trắng
 • Áo / S - 0 VND
 • Áo / M - 2,600,000 VND
 • Áo / L - 2,600,000 VND
 • Quần / S - 2,600,000 VND
 • Quần / M - 1,280,000 VND
 • Quần / L - 1,280,000 VND
Đầm gài nút tay liền phối sọc
 • Đầm / S - 2,450,000 VND
 • Đầm / M - 2,450,000 VND
 • Đầm / L - 2,450,000 VND
Đầm cổ tim linen trắng
 • Đầm / S - 2,400,000 VND
 • Đầm / M - 2,400,000 VND
 • Đầm / L - 2,400,000 VND
Đầm cổ tim cúp ngực tùng xòe cài nút
 • Đầm / S - 2,200,000 VND
 • Đầm / M - 2,200,000 VND
 • Đầm / L - 2,200,000 VND
Áo & Váy SALE 20%
 • Áo / S / Lụa - 1,150,000 VND
 • Áo / M / Lụa - 1,150,000 VND
 • Áo / L / Lụa - 1,150,000 VND
 • Váy / S / Lụa taftar - 1,590,000 VND
 • Váy / M / Lụa taftar - 1,590,000 VND
 • Váy / L / Lụa taftar - 1,590,000 VND
Áo SALE 20%
 • Áo / S / Cotton - 1,150,000 VND
 • Áo / M / Cotton - 1,150,000 VND
 • Áo / L / Cotton - 1,150,000 VND
Áo & Váy
 • Áo tay bồng / S / Trắng - 1,280,000 VND
 • Áo tay bồng / M / Trắng - 1,280,000 VND
 • Áo tay bồng / L / Trắng - 1,280,000 VND
 • Váy / S / Kem ánh nhũ - 1,680,000 VND
 • Váy / M / Kem ánh nhũ - 1,680,000 VND
 • Váy / L / Kem ánh nhũ - 1,680,000 VND
Áo & Váy
 • Váy / S / Kem - 1,480,000 VND
 • Váy / M / Kem - 1,480,000 VND
 • Váy / L / Kem - 1,480,000 VND
Đầm hai dây
 • S / Xám sọc caro / Vải bố - 1,990,000 VND
 • M / Xám sọc caro / Vải bố - 1,990,000 VND
 • L / Xám sọc caro / Vải bố - 1,990,000 VND
Đầm cổ tim
 • S / Đen / Lụa - 2,190,000 VND
 • M / Đen / Lụa - 2,190,000 VND
 • L / Đen / Lụa - 2,190,000 VND
Đầm cổ tim tay liền đắp chéo
 • S / Trắng / Linen - 2,190,000 VND
 • M / Trắng / Linen - 2,190,000 VND
 • L / Trắng / Linen - 2,190,000 VND
Áo Vest, áo thun & Quần ống rộng
 • S / Áo vest / Lụa đũi dày - 2,600,000 VND
 • S / Quần / Lụa đũi dày - 1,550,000 VND
 • S / Áo thun / Thun - 580,000 VND
 • M / Áo vest / Lụa đũi dày - 2,600,000 VND
 • M / Quần / Lụa đũi dày - 1,550,000 VND
 • M / Áo thun / Thun - 580,000 VND
 • L / Áo vest / Lụa đũi dày - 2,600,000 VND
 • L / Quần / Lụa đũi dày - 1,550,000 VND
 • L / Áo thun / Thun - 580,000 VND
Áo vest, áo sơ mi cổ trụ & Quần dài
 • S / Áo / Linen - 990,000 VND
 • S / Áo vest / Linen - 2,600,000 VND
 • S / Quần / Linen - 1,680,000 VND
 • M / Áo / Linen - 990,000 VND
 • M / Áo vest / Linen - 2,600,000 VND
 • M / Quần / Linen - 1,680,000 VND
 • L / Áo / Linen - 990,000 VND
 • L / Áo vest / Linen - 2,600,000 VND
 • L / Quần / Linen - 1,680,000 VND
Vest & Quần ống rộng
 • S / Áo vest / Lụa đũi dày - 2,600,000 VND
 • S / Quần / Lụa đũi dày - 1,550,000 VND
 • M / Áo vest / Lụa đũi dày - 2,600,000 VND
 • M / Quần / Lụa đũi dày - 1,550,000 VND
 • L / Áo vest / Lụa đũi dày - 2,600,000 VND
 • L / Quần / Lụa đũi dày - 1,550,000 VND
Áo sơ mi cổ trụ & Váy xẻ tà
 • S / Trắng / Linen - 990,000 VND
 • S / Đen / Kaki lụa - 1,590,000 VND
 • M / Trắng / Linen - 990,000 VND
 • M / Đen / Kaki lụa - 1,590,000 VND
 • L / Trắng / Linen - 990,000 VND
 • L / Đen / Kaki lụa - 1,590,000 VND
Đầm hai dây
 • Freesize / Rêu / Linen - 2,190,000 VND
Đầm hai dây
 • Freesize / Đỏ / Linen - 2,190,000 VND
Đầm cổ tim
 • S / Nude / Lụa Taftar - 2,190,000 VND
 • M / Nude / Lụa Taftar - 2,190,000 VND
 • L / Nude / Lụa Taftar - 2,190,000 VND
Áo sát nách & Quần ống rộng
 • L / Áo - 711,000 VND
 • M / Áo - 711,000 VND
 • S / Áo - 711,000 VND
 • XL / Áo - 711,000 VND
Đầm hai dây tùng xòe vàng
 • S / Vàng / Linen - 2,200,000 VND
 • M / Vàng / Linen - 2,200,000 VND
 • L / Vàng / Linen - 2,200,000 VND
Áo sơ mi cổ trụ & Quần dài
 • S / Linen / Vàng nghệ - 990,000 VND
 • S / Linen / Kem - 1,680,000 VND
 • M / Linen / Vàng nghệ - 990,000 VND
 • M / Linen / Kem - 1,680,000 VND
 • L / Linen / Vàng nghệ - 990,000 VND
 • L / Linen / Kem - 1,680,000 VND