Áo

Áo

Áo hai dây & đầm xếp ly
 • Áo hai dây / S - 1,280,000 VND
 • Áo hai dây / M - 1,280,000 VND
 • Áo hai dây / L - 1,280,000 VND
 • Váy xếp ly / S - 1,680,000 VND
 • Váy xếp ly / M - 1,680,000 VND
 • Váy xếp ly / L - 1,680,000 VND
Áo cotton phom rộng & váy hai túi mổ trước
 • Áo / S - 1,150,000 VND
 • Áo / M - 1,150,000 VND
 • Áo / L - 1,150,000 VND
 • Váy / S - 1,550,000 VND
 • Váy / M - 1,550,000 VND
 • Váy / L - 1,550,000 VND
Áo lụa tay liền có nút cổ tay & quần tây linen trắng
 • Áo / S - 1,380,000 VND
 • Áo / M - 1,380,000 VND
 • Áo / L - 1,380,000 VND
 • quần / S - 1,280,000 VND
 • quần / M - 1,280,000 VND
 • quần / L - 1,280,000 VND
Áo gài nút sát nách đen & Quần tây lụa Taftar
 • Áo / S - 1,150,000 VND
 • Áo / M - 1,150,000 VND
 • Áo / L - 1,150,000 VND
 • Quần / S - 1,180,000 VND
 • Quần / M - 1,180,000 VND
 • Quần / L - 1,180,000 VND
Bộ áo lụa & quần rộng
 • Full set / S - 2,450,000 VND
 • Full set / M - 2,450,000 VND
 • Full set / L - 2,450,000 VND
Bộ kaki lụa vàng nghệ
 • Full set / S - 2,280,000 VND
 • Full set / M - 2,280,000 VND
 • Full set / L - 2,280,000 VND
Bộ linen - áo có nơ thân sau
 • Full set / S - 2,350,000 VND
 • Full set / M - 2,350,000 VND
 • Full set / L - 2,350,000 VND
Áo gài nút tay liền & quần tây linen trắng
 • Áo / S - 0 VND
 • Áo / M - 2,600,000 VND
 • Áo / L - 2,600,000 VND
 • Quần / S - 2,600,000 VND
 • Quần / M - 1,280,000 VND
 • Quần / L - 1,280,000 VND
Áo & Váy SALE 20%
 • Áo / S / Lụa - 1,150,000 VND
 • Áo / M / Lụa - 1,150,000 VND
 • Áo / L / Lụa - 1,150,000 VND
 • Váy / S / Lụa taftar - 1,590,000 VND
 • Váy / M / Lụa taftar - 1,590,000 VND
 • Váy / L / Lụa taftar - 1,590,000 VND
Áo SALE 20%
 • Áo / S / Cotton - 1,150,000 VND
 • Áo / M / Cotton - 1,150,000 VND
 • Áo / L / Cotton - 1,150,000 VND
Áo & Váy
 • Áo tay bồng / S / Trắng - 1,280,000 VND
 • Áo tay bồng / M / Trắng - 1,280,000 VND
 • Áo tay bồng / L / Trắng - 1,280,000 VND
 • Váy / S / Kem ánh nhũ - 1,680,000 VND
 • Váy / M / Kem ánh nhũ - 1,680,000 VND
 • Váy / L / Kem ánh nhũ - 1,680,000 VND
Áo & Váy
 • Váy / S / Kem - 1,480,000 VND
 • Váy / M / Kem - 1,480,000 VND
 • Váy / L / Kem - 1,480,000 VND
Áo Vest, áo thun & Quần ống rộng
 • S / Áo vest / Lụa đũi dày - 2,600,000 VND
 • S / Quần / Lụa đũi dày - 1,550,000 VND
 • S / Áo thun / Thun - 580,000 VND
 • M / Áo vest / Lụa đũi dày - 2,600,000 VND
 • M / Quần / Lụa đũi dày - 1,550,000 VND
 • M / Áo thun / Thun - 580,000 VND
 • L / Áo vest / Lụa đũi dày - 2,600,000 VND
 • L / Quần / Lụa đũi dày - 1,550,000 VND
 • L / Áo thun / Thun - 580,000 VND
Áo vest, áo sơ mi cổ trụ & Quần dài
 • S / Áo / Linen - 990,000 VND
 • S / Áo vest / Linen - 2,600,000 VND
 • S / Quần / Linen - 1,680,000 VND
 • M / Áo / Linen - 990,000 VND
 • M / Áo vest / Linen - 2,600,000 VND
 • M / Quần / Linen - 1,680,000 VND
 • L / Áo / Linen - 990,000 VND
 • L / Áo vest / Linen - 2,600,000 VND
 • L / Quần / Linen - 1,680,000 VND
Áo sơ mi cổ trụ & Váy xẻ tà
 • S / Trắng / Linen - 990,000 VND
 • S / Đen / Kaki lụa - 1,590,000 VND
 • M / Trắng / Linen - 990,000 VND
 • M / Đen / Kaki lụa - 1,590,000 VND
 • L / Trắng / Linen - 990,000 VND
 • L / Đen / Kaki lụa - 1,590,000 VND
Áo sát nách & Quần ống rộng
 • L / Áo - 711,000 VND
 • M / Áo - 711,000 VND
 • S / Áo - 711,000 VND
 • XL / Áo - 711,000 VND
Áo sơ mi cổ trụ & Quần dài
 • S / Linen / Vàng nghệ - 990,000 VND
 • S / Linen / Kem - 1,680,000 VND
 • M / Linen / Vàng nghệ - 990,000 VND
 • M / Linen / Kem - 1,680,000 VND
 • L / Linen / Vàng nghệ - 990,000 VND
 • L / Linen / Kem - 1,680,000 VND
Áo SALE 20% & Váy SALE 50%
 • Áo / S / Lụa - 1,150,000 VND
 • Áo / Lụa / M - 1,150,000 VND
 • Áo / Lụa / L - 1,150,000 VND
 • Váy / Kaki / S - 1,100,000 VND
 • Váy / Kaki / M - 1,100,000 VND
 • Váy / Kaki / L - 1,100,000 VND
Áo SALE 20%
 • Áo / S / Lụa - 1,150,000 VND
 • Áo / Lụa / M - 1,150,000 VND
 • Áo / Lụa / L - 1,150,000 VND
Áo SALE 50% & Váy SALE 20%
 • Áo / S - 640,000 VND
 • Chân váy / S - 1,272,000 VND
 • Áo / M - 640,000 VND
 • Áo / L - 640,000 VND
 • Váy / M - 1,272,000 VND
 • Váy / L - 1,272,000 VND
Set SALE 20%
 • Full set - 2,800,000 VND
Váy SALE 50%
 • Chân váy / S - 640,000 VND
 • Váy / M - 640,000 VND
 • Váy / L - 640,000 VND
Áo SALE 50% Váy SALE 50% Vest SALE 50%
 • Vest hồng (limited) / S - 1,300,000 VND
 • Áo sát nách / S - 395,000 VND
 • Chân váy / S - 1,272,000 VND
 • Vest / M - 1,300,000 VND
 • Vest / L - 1,300,000 VND
 • Áo / M - 395,000 VND
 • Áo / L - 395,000 VND
 • Váy / M - 1,272,000 VND
 • Váy / L - 1,272,000 VND
Set SALE 20%
 • Full set tím - 3,600,000 VND
Set áo & quần SALE 50%
 • Áo thun / S / Trắng - 290,000 VND
 • Quần nhung / S / Rêu - 950,000 VND
 • Áo thun / Trắng / M - 290,000 VND
 • Áo thun / Trắng / L - 290,000 VND
 • Quần / Rêu / M - 950,000 VND
 • Quần / Rêu / L - 950,000 VND
Set áo & quần nude Sale 50%
 • Áo / Voan / S - 640,000 VND
 • Áo / Voan / M - 640,000 VND
 • Áo / Voan / L - 640,000 VND
 • Quần / Kaki / S - 950,000 VND
 • Quần / Kaki / M - 950,000 VND
 • Quần / Kaki / L - 950,000 VND
Set áo vest & Quần kaki SALE
 • Vest / Kim tuyến / S - 1,820,000 VND
 • Vest / Kim tuyến / M - 1,820,000 VND
 • Vest / Kim tuyến / L - 1,820,000 VND
 • Quần kaki / Kem / S - 950,000 VND
 • Quần / Kem / M - 950,000 VND
 • Quần / Kem / L - 950,000 VND
Áo & Quần SALE 50%
 • Áo hai dây kim tuyến / S - 640,000 VND
 • Quần / S - 950,000 VND
 • Áo / M - 640,000 VND
 • Áo / L - 640,000 VND
 • Quần / M - 950,000 VND
 • Quần / L - 950,000 VND
Set vest & Quần Sale 50%
 • Áo vest xanh navy / Vải bố bong ép / S,M,L - 2,600,000 VND
 • Áo hai dây xám / Chiffon / S - 500,000 VND
 • Quần vải / Cotton / S,M,L - 1,100,000 VND
Áo sơ mi & Quần SALE 50%
 • Áo / S - 640,000 VND
 • Quần / L - 950,000 VND
 • Áo / M - 640,000 VND
 • Áo / L - 640,000 VND
 • Quần / S - 950,000 VND
 • Quần / M - 950,000 VND
Áo vest & Áo SALE
 • Áo khoác / M - 1,820,000 VND
 • Áo trắng / S - 640,000 VND
 • Áo / M - 640,000 VND
 • Áo / L - 640,000 VND
Áo sale 50%
 • Áo / Voan / S - 640,000 VND
 • Áo / Voan / M - 640,000 VND
 • Áo / Voan / L - 640,000 VND
Áo & Váy SALE 50%
 • Áo / S - 640,000 VND
 • Chân váy / S - 550,000 VND
 • Áo / M - 640,000 VND
 • Áo / L - 640,000 VND
 • Váy / M - 550,000 VND
 • Váy / L - 550,000 VND
Áo Thun và Chân Váy SALE 50%
 • Áo / S - 290,000 VND
 • Váy / S - 990,000 VND
 • Áo / M - 290,000 VND
 • Áo / L - 290,000 VND
 • Váy / M - 990,000 VND
 • Váy / L - 990,000 VND
Áo & Váy SALE 50%
 • Áo / S - 640,000 VND
 • Váy / S - 825,000 VND
 • Áo / M - 640,000 VND
 • Áo / L - 640,000 VND
 • Váy / M - 825,000 VND
 • Váy / L - 825,000 VND
Vest SALE
 • Vest - 1,820,000 VND
 • Áo thun - 580,000 VND
 • Quần - 990,000 VND
Vest màu rêu
 • Vest - 2,400,000 VND
 • Áo 2 lớp - 790,000 VND
 • Quần - 990,000 VND
Vest,áo & quần SALE
 • Quần / Nhung / S - 950,000 VND
 • Quần / Nhung / M - 950,000 VND
 • Quần / Nhung / L - 950,000 VND
 • Áo / Thun / S - 580,000 VND
 • Áo / Thun / M - 580,000 VND
 • Áo / Thun / L - 580,000 VND
 • Vest / Nỉ / S - 1,820,000 VND
 • Vest / Nỉ / M - 1,820,000 VND
 • Vest / Nỉ / L - 1,820,000 VND
Áo thun, Chân Váy SALE 50%
 • Áo / S - 290,000 VND
 • Váy / S - 825,000 VND
 • Áo / M - 290,000 VND
 • Áo / L - 290,000 VND
 • Váy / M - 825,000 VND
 • Váy / L - 825,000 VND
Áo SALE 50%
 • Áo / S - 640,000 VND
 • Áo / M - 640,000 VND
 • Áo / L - 640,000 VND
Áo & Váy SALE 50%
 • Áo voan / S - 640,000 VND
 • Áo / M - 640,000 VND
 • Áo / L - 640,000 VND
 • Váy / S - 550,000 VND
 • Váy / M - 550,000 VND
 • Váy / L - 550,000 VND