BỘ SƯU TẬP TRẦN HIỀN

BỘ SƯU TẬP TRẦN HIỀN

Áo cổ ve 2 túi cafe sữa & Quần tây ống rộng cf sữa xếp 4 li
 • Áo / S - 1,680,000 VND
 • Áo / M - 1,680,000 VND
 • Áo / L - 1,680,000 VND
 • Quần / S - 1,850,000 VND
 • Quần / M - 1,850,000 VND
 • Quần / L - 1,850,000 VND
Áo sơ mi oliu cổ danton & Váy lụa tùng xéo oliu
 • Áo / S - 1,680,000 VND
 • Áo / M - 1,680,000 VND
 • Áo / L - 1,680,000 VND
 • Váy / S - 1,680,000 VND
 • Váy / M - 1,680,000 VND
 • Váy / L - 1,680,000 VND
Áo sơ mi vải mềm đen & Váy lụa tùng xéo đen
 • Áo / S - 1,350,000 VND
 • Áo / M - 1,350,000 VND
 • Áo / L - 1,350,000 VND
 • Váy / S - 1,680,000 VND
 • Váy / M - 1,680,000 VND
 • Váy / L - 1,680,000 VND
Áo vest linen xanh đậm
 • Vest / S - 3,800,000 VND
 • Vest / M - 3,800,000 VND
 • Vest / L - 3,800,000 VND
 • Quần / S - 1,950,000 VND
 • Quần / M - 1,950,000 VND
 • Quần / L - 1,950,000 VND
Áo vest sát nách kem túi phồng & Quần 2 lớp kem
 • Vest / S - 2,680,000 VND
 • Vest / M - 2,680,000 VND
 • Vest / L - 2,680,000 VND
 • Quần / S - 1,750,000 VND
 • Quần / M - 1,750,000 VND
 • Quần / L - 1,750,000 VND
Áo vest tay dài 4 nút cafe sữa & Áo 2 dây thêu đăng lai, cổ đen & Quần tây nâu chạy chỉ li thân trước
 • Vest / S - 3,800,000 VND
 • Vest / M - 3,800,000 VND
 • Vest / L - 3,800,000 VND
 • Áo / S - 1,280,000 VND
 • Áo / M - 1,280,000 VND
 • Áo / L - 1,280,000 VND
 • Quần / S - 1,850,000 VND
 • Quần / M - 1,850,000 VND
 • Quần / L - 1,850,000 VND
Áo vest tay dài 4 nút kem & Áo 2 dây thêu đăng lai nâu & Quần tây kem xếp 2 li
 • Vest / S - 3,800,000 VND
 • Vest / M - 3,800,000 VND
 • Vest / L - 3,800,000 VND
 • Áo / S - 1,280,000 VND
 • Áo / M - 1,280,000 VND
 • Áo / L - 1,280,000 VND
 • Quần / S - 1,950,000 VND
 • Quần / M - 1,950,000 VND
 • Quần / L - 1,950,000 VND
Áo vest tay dài 4 nút rêu & Áo 2 dây thêu đăng lai oliu & Quần tây rêu xếp 2 li
 • Vest / S - 3,550,000 VND
 • Vest / M - 3,550,000 VND
 • Vest / L - 3,550,000 VND
 • Áo / S - 1,280,000 VND
 • Áo / M - 1,280,000 VND
 • Áo / L - 1,280,000 VND
 • Quần / S - 1,950,000 VND
 • Quần / M - 1,950,000 VND
 • Quần / L - 1,950,000 VND
Áo vest tay dài 4 nút vàng đồng & Quần tây ống đứng vàng đồng
 • Vest / S - 3,550,000 VND
 • Vest / M - 3,550,000 VND
 • Vest / L - 3,550,000 VND
 • Quần / S - 1,750,000 VND
 • Quần / M - 1,750,000 VND
 • Quần / L - 1,750,000 VND
Áo vest tay dài 4 nút vàng nghệ & Áo 2 dây thêu đăng lai vàng đồng & Quần tây ống đứng vàng nghệ
 • Vest / S - 3,550,000 VND
 • Vest / M - 3,550,000 VND
 • Vest / L - 35,550,000 VND
 • Áo / S - 1,280,000 VND
 • Áo / M - 1,280,000 VND
 • Áo / L - 1,280,000 VND
 • Quần / S - 1,750,000 VND
 • Quần / M - 1,750,000 VND
 • Quần / L - 1,750,000 VND
Đầm cổ tim đen tay liền có biên
 • Đầm / S - 2,680,000 VND
 • Đầm / M - 2,680,000 VND
 • Đầm / L - 2,680,000 VND
Đầm form ôm cổ u đen
 • Đầm / XS - 2,580,000 VND
 • Đầm / S - 2,580,000 VND
 • Đầm / M - 2,580,000 VND
 • Đầm / L - 2,580,000 VND
Đầm sát nách chạy thun ánh kim
 • Đầm / S - 2,850,000 VND
 • Đầm / M - 2,850,000 VND
 • Đầm / L - 2,850,000 VND
Đầm sát nách chạy thun nâu
 • Đầm / S - 2,850,000 VND
 • Đầm / M - 2,850,000 VND
 • Đầm / L - 2,850,000 VND
Đầm sơ mi tay dài form ôm
 • Đầm / S - 2,680,000 VND
 • Đầm / M - 2,680,000 VND
 • Đầm / L - 2,680,000 VND
Đầm sơ mi trắng form rộng
 • Đầm / Freesize - 2,480,000 VND
Đầm tay phồng kem đột chỉ zic zac
 • Đầm / S - 2,580,000 VND
 • Đầm / M - 2,580,000 VND
 • Đầm / L - 2,580,000 VND
Đầm yếm nhúng tùng vàng đồng
 • Đầm / S - 2,450,000 VND
 • Đầm / M - 2,450,000 VND
 • Đầm / L - 2,450,000 VND
Vest 4 nút túi phồng màu xám & Áo 2 dây thêu đăng lai nâu & Quần tây xếp 2 li nâu
 • Vest / S - 3,200,000 VND
 • Vest / M - 3,200,000 VND
 • Vest / L - 3,200,000 VND
 • Áo / S - 1,280,000 VND
 • Áo / M - 1,280,000 VND
 • Áo / L - 1,280,000 VND
 • Quần / S - 1,950,000 VND
 • Quần / M - 1,950,000 VND
 • Quần / L - 1,950,000 VND