Bộ Sưu Tập Xuân Hè 2019

Bộ Sưu Tập Xuân Hè 2019

Áo cổ tim bo tay thun trắng & Quần lửng ống rộng lưng thun trắng
 • Áo / S - 1,380,000 VND
 • Áo / M - 1,380,000 VND
 • Áo / L - 1,380,000 VND
 • Quần / S - 1,850,000 VND
 • Quần / M - 1,850,000 VND
 • Quần / L - 1,850,000 VND
Áo cổ tim bo tay thun vàng đồng & Quần ống rộng xếp li kem
 • Áo / S - 1,380,000 VND
 • Áo / M - 1,380,000 VND
 • Áo / L - 1,380,000 VND
 • Quần / S - 2,680,000 VND
 • Quần / M - 2,680,000 VND
 • Quần / L - 2,680,000 VND
Áo cổ tròn tay lỡ thêu kem & Quần ống rộng xếp li kem
 • áo / S - 1,850,000 VND
 • áo / M - 1,850,000 VND
 • áo / L - 1,850,000 VND
 • quần / S - 2,680,000 VND
 • quần / M - 2,680,000 VND
 • quần / L - 2,680,000 VND
Áo cổ tròn tay lỡ thêu trắng & Váy chạy chỉ lưng thun trắng
 • Áo / S - 1,680,000 VND
 • Áo / M - 1,680,000 VND
 • Áo / L - 1,680,000 VND
 • Váy / S - 1,680,000 VND
 • Váy / M - 1,680,000 VND
 • Váy / L - 1,680,000 VND
Áo cổ tròn tay lỡ trơn trắng & Quần ống rộng lưng thun kem
 • Áo / S - 1,380,000 VND
 • Áo / M - 1,380,000 VND
 • Áo / L - 1,380,000 VND
 • quần / S - 1,680,000 VND
 • quần / M - 1,680,000 VND
 • quần / L - 1,680,000 VND
Áo phom rộng mẫu kimono kem & Áo sát nách viền ren cafe sữa & Quần ống rộng lưng thun kem
 • Áo Kimono / Freesize - 1,950,000 VND
 • Áo Kimono / L - 0 VND
 • Áo / S - 1,280,000 VND
 • Áo / M - 1,280,000 VND
 • Áo / L - 1,280,000 VND
 • Quần / S - 1,680,000 VND
 • Quần / M - 1,680,000 VND
 • Quần / L - 1,680,000 VND
Áo sát nách 2 lớp kem & Chân váy xẻ 2 bên 2 lớp kem
 • áo / S - 1,680,000 VND
 • áo / M - 1,680,000 VND
 • áo / L - 1,680,000 VND
 • chân váy / S - 1,850,000 VND
 • chân váy / M - 1,850,000 VND
 • chân váy / L - 1,850,000 VND
Áo sát nách dây kéo lưng vàng & Quần ống rộng xếp ly kem
 • Áo / S - 1,680,000 VND
 • Áo / M - 1,680,000 VND
 • Áo / L - 1,680,000 VND
 • Quần / S - 2,680,000 VND
 • Quần / M - 2,680,000 VND
 • Quần / L - 2,680,000 VND
Áo sát nách dây kéo lưng xám & Quần lửng vải lụa lưng thun xám
 • Áo / S - 1,680,000 VND
 • Áo / M - 1,680,000 VND
 • Áo / L - 1,680,000 VND
 • Quần / S - 1,680,000 VND
 • Quần / M - 1,680,000 VND
 • Quần / L - 1,680,000 VND
Đầm nơ lưng kem
 • Đầm / S - 2,380,000 VND
 • Đầm / M - 2,380,000 VND
 • Đầm / L - 2,380,000 VND
Đầm sát nách 2 lớp đúp cafe sữa
 • Đầm / S - 2,280,000 VND
 • Đầm / M - 2,280,000 VND
 • Đầm / L - 2,280,000 VND
Đầm sát nách 2 lớp đúp nâu
 • Đầm / S - 2,280,000 VND
 • Đầm / M - 2,280,000 VND
 • Đầm / L - 2,280,000 VND
Đầm sát nách rã nhiều mãnh trắng
 • Đầm / S - 0 VND
 • Đầm / M - 0 VND
 • Đầm / L - 0 VND
Đầm sát nách tùng xéo 2 màu
 • Đầm / S - 2,480,000 VND
 • Đầm / M - 2,480,000 VND
 • Đầm / L - 2,480,000 VND
Đầm sát nách tùng xéo 2 màu đen
 • Đầm / S - 2,480,000 VND
 • Đầm / M - 2,480,000 VND
 • Đầm / L - 2,480,000 VND
Đầm sát nách viền cúp ngực kem
 • Đầm / S - 2,850,000 VND
 • Đầm / M - 2,850,000 VND
 • Đầm / L - 2,850,000 VND
Đầm tay lỡ chấm bi cafe sữa
 • Đầm / Freesize - 2,650,000 VND
Đầm viền cổ vải vải lụa phối ruyban đen
 • Đầm / S - 2,680,000 VND
 • Đầm / M - 2,680,000 VND
 • Đầm / L - 2,680,000 VND
Set đầm sát nách xẻ 2 bên phối váy cam
 • Set đầm / S - 3,400,000 VND
 • Set đầm / M - 3,400,000 VND
 • Set đầm / L - 3,400,000 VND
Set đầm sát nách xẻ 2 bên phối váy đen
 • Set đầm / S - 3,400,000 VND
 • Set đầm / M - 3,400,000 VND
 • Set đầm / L - 3,400,000 VND
Vest sát nách nâu 3 nút & Quần ống rộng xếp li hông nâu
 • Vest / S - 2,580,000 VND
 • Vest / M - 2,580,000 VND
 • Vest / L - 2,580,000 VND
 • Quần / S - 1,850,000 VND
 • Quần / M - 1,850,000 VND
 • Quần / L - 1,850,000 VND