Khuyến Mãi

Khuyến Mãi

Set áo & quần SALE 50%
 • Áo thun / S / Trắng - 290,000 VND
 • Quần nhung / S / Rêu - 950,000 VND
 • Áo thun / Trắng / M - 290,000 VND
 • Áo thun / Trắng / L - 290,000 VND
 • Quần / Rêu / M - 950,000 VND
 • Quần / Rêu / L - 950,000 VND
Áo Thun và Chân Váy SALE 50%
 • Áo / S - 290,000 VND
 • Váy / S - 990,000 VND
 • Áo / M - 290,000 VND
 • Áo / L - 290,000 VND
 • Váy / M - 990,000 VND
 • Váy / L - 990,000 VND
Áo thun, Chân Váy SALE 50%
 • Áo / S - 290,000 VND
 • Váy / S - 825,000 VND
 • Áo / M - 290,000 VND
 • Áo / L - 290,000 VND
 • Váy / M - 825,000 VND
 • Váy / L - 825,000 VND
Áo SALE 50% Váy SALE 50% Vest SALE 50%
 • Vest hồng (limited) / S - 1,300,000 VND
 • Áo sát nách / S - 395,000 VND
 • Chân váy / S - 1,272,000 VND
 • Vest / M - 1,300,000 VND
 • Vest / L - 1,300,000 VND
 • Áo / M - 395,000 VND
 • Áo / L - 395,000 VND
 • Váy / M - 1,272,000 VND
 • Váy / L - 1,272,000 VND
Váy SALE 50%
 • Chân váy / S - 495,000 VND
 • Váy / M - 495,000 VND
 • Váy / L - 495,000 VND
Áo & Váy SALE 50%
 • Áo / S - 640,000 VND
 • Chân váy / S - 550,000 VND
 • Áo / M - 640,000 VND
 • Áo / L - 640,000 VND
 • Váy / M - 550,000 VND
 • Váy / L - 550,000 VND
Áo & Váy SALE 50%
 • Áo voan / S - 640,000 VND
 • Áo / M - 640,000 VND
 • Áo / L - 640,000 VND
 • Váy / S - 550,000 VND
 • Váy / M - 550,000 VND
 • Váy / L - 550,000 VND
Vest SALE
 • Vest - 1,820,000 VND
 • Áo thun - 580,000 VND
 • Quần - 990,000 VND
Vest,áo & quần SALE
 • Quần / Nhung / S - 950,000 VND
 • Quần / Nhung / M - 950,000 VND
 • Quần / Nhung / L - 950,000 VND
 • Áo / Thun / S - 580,000 VND
 • Áo / Thun / M - 580,000 VND
 • Áo / Thun / L - 580,000 VND
 • Vest / Nỉ / S - 1,820,000 VND
 • Vest / Nỉ / M - 1,820,000 VND
 • Vest / Nỉ / L - 1,820,000 VND
Áo SALE 50% & Váy SALE 20%
 • Áo / S - 640,000 VND
 • Chân váy / S - 1,272,000 VND
 • Áo / M - 640,000 VND
 • Áo / L - 640,000 VND
 • Váy / M - 1,272,000 VND
 • Váy / L - 1,272,000 VND
Váy SALE 50%
 • Chân váy / S - 640,000 VND
 • Váy / M - 640,000 VND
 • Váy / L - 640,000 VND
Áo & Quần SALE 50%
 • Áo hai dây kim tuyến / S - 640,000 VND
 • Quần / S - 950,000 VND
 • Áo / M - 640,000 VND
 • Áo / L - 640,000 VND
 • Quần / M - 950,000 VND
 • Quần / L - 950,000 VND
Áo sơ mi & Quần SALE 50%
 • Áo / S - 640,000 VND
 • Quần / L - 950,000 VND
 • Áo / M - 640,000 VND
 • Áo / L - 640,000 VND
 • Quần / S - 950,000 VND
 • Quần / M - 950,000 VND
Áo vest & Áo SALE
 • Áo khoác / M - 1,820,000 VND
 • Áo trắng / S - 640,000 VND
 • Áo / M - 640,000 VND
 • Áo / L - 640,000 VND
Áo sale 50%
 • Áo / Voan / S - 640,000 VND
 • Áo / Voan / M - 640,000 VND
 • Áo / Voan / L - 640,000 VND
Áo & Váy SALE 50%
 • Áo / S - 640,000 VND
 • Váy / S - 825,000 VND
 • Áo / M - 640,000 VND
 • Áo / L - 640,000 VND
 • Váy / M - 825,000 VND
 • Váy / L - 825,000 VND
Áo SALE 50%
 • Áo / S - 640,000 VND
 • Áo / M - 640,000 VND
 • Áo / L - 640,000 VND
Vest và Đầm SALE
 • Áo vest đỏ đô / S - 1,820,000 VND
 • Áo vest đỏ đô / M - 1,820,000 VND
 • Áo vest đỏ đô / L - 1,820,000 VND
 • Đầm / S - 790,000 VND
 • Đầm / M - 790,000 VND
 • Đầm / L - 790,000 VND
Vest & Váy SALE
 • Váy / S - 790,000 VND
 • Vest / S - 1,820,000 VND
 • Vest / M - 1,820,000 VND
 • Vest / L - 1,820,000 VND
 • Váy / M - 790,000 VND
 • Váy / L - 790,000 VND
Váy SALE 50%
 • Váy / S - 790,000 VND
 • Váy / M - 790,000 VND
 • Váy / L - 790,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm / S - 925,000 VND
 • Đầm / M - 925,000 VND
 • Đầm / L - 925,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm / S - 925,000 VND
 • Đầm / M - 925,000 VND
 • Đầm / L - 925,000 VND
Set áo vest & Quần kaki SALE
 • Vest / Kim tuyến / S - 1,820,000 VND
 • Vest / Kim tuyến / M - 1,820,000 VND
 • Vest / Kim tuyến / L - 1,820,000 VND
 • Quần kaki / Kem / S - 950,000 VND
 • Quần / Kem / M - 950,000 VND
 • Quần / Kem / L - 950,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm - 950,000 VND
Set SALE 50%
 • Váy áo - 1,000,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm trắng / Linen / S - 1,095,000 VND
 • Đầm trắng / Linen / M - 1,095,000 VND
 • Đầm trắng / Linen / L - 1,095,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm trắng / Chất đũi / S - 1,095,000 VND
 • Đầm trắng / Chất đũi / M - 1,095,000 VND
 • Đầm trắng / Chất đũi / L - 1,095,000 VND
Áo SALE 20% & Váy SALE 50%
 • Áo / S / Lụa - 1,150,000 VND
 • Áo / Lụa / M - 1,150,000 VND
 • Áo / Lụa / L - 1,150,000 VND
 • Váy / Kaki / S - 1,100,000 VND
 • Váy / Kaki / M - 1,100,000 VND
 • Váy / Kaki / L - 1,100,000 VND
Đầm 2 dây SALE 50%
 • Đầm / S - 1,100,000 VND
 • Đầm / M - 1,100,000 VND
 • Đầm / L - 1,100,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm 2 dây / S - 1,100,000 VND
 • Đầm / M - 1,100,000 VND
 • Đầm / L - 1,100,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm / S - 1,125,000 VND
 • Đầm / M - 1,125,000 VND
 • Đầm / L - 1,125,000 VND
Áo & Váy SALE 20%
 • Áo / S / Lụa - 1,150,000 VND
 • Áo / M / Lụa - 1,150,000 VND
 • Áo / L / Lụa - 1,150,000 VND
 • Váy / S / Lụa taftar - 1,590,000 VND
 • Váy / M / Lụa taftar - 1,590,000 VND
 • Váy / L / Lụa taftar - 1,590,000 VND
Áo SALE 20%
 • Áo / S / Lụa - 1,150,000 VND
 • Áo / Lụa / M - 1,150,000 VND
 • Áo / Lụa / L - 1,150,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm / Lụa / S - 1,225,000 VND
 • Đầm / Lụa / M - 1,225,000 VND
 • Đầm / Lụa / L - 1,225,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm / S - 1,225,000 VND
 • Đầm / M - 1,225,000 VND
 • Đầm / L - 1,225,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm / S - 2,490,000 VND
 • Đầm / M - 1,245,000 VND
 • Đầm / L - 1,245,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm đỏ voan - 1,290,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm xám / Lụa / S - 1,295,000 VND
 • Đầm xám / Lụa / M - 1,295,000 VND
 • Đầm xám / Lụa / L - 1,295,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm / Thun / S - 1,295,000 VND
 • Đầm / M / Thun - 1,295,000 VND
 • Đầm / L / Thun - 1,295,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm voan kèm đầm 2 dây - 1,300,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm / S - 1,325,000 VND
 • Đầm / M - 1,325,000 VND
 • Đầm / L - 1,325,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm / S - 1,425,000 VND
 • Đầm / M - 1,425,000 VND
 • Đầm / L - 1,425,000 VND
Đầm SALE 30%
 • Đầm lụa xanh cốm / S / Lụa taftar - 1,540,000 VND
 • Đầm / Lụa taftar / M - 1,540,000 VND
 • Đầm / Lụa taftar / L - 1,540,000 VND
Đầm SALE 20%
 • Đầm / M - 1,752,000 VND
Vest SALE 30%
 • Vest / S - 1,820,000 VND
 • Vest / M - 1,820,000 VND
 • Vest / L - 1,820,000 VND
Vest sale 30%
 • Vest / Nhung / S - 1,820,000 VND
 • Vest / Nhung / M - 1,820,000 VND
 • Vest / Nhung / L - 1,820,000 VND
Vest SALE 30%
 • Vest Đen / S - 1,820,000 VND
 • Vest / M - 1,820,000 VND
 • Vest / L - 1,820,000 VND
Vest SALE 30%
 • Vest / S - 1,820,000 VND
 • Vest / M - 1,820,000 VND
 • Vest / L - 1,820,000 VND
Áo dài SALE 50%
 • Áo dài xanh mạ / Lụa tơ - 2,250,000 VND
Áo dài nude SALE 50%
 • Áo dài nude / Lụa tơ - 2,250,000 VND