SẢN PHẨM MỚI - NEW PRODUCT

SẢN PHẨM MỚI - NEW PRODUCT

Twiggy navy dress
 • Default Title - 2,190,000 VND
Twiggy blue dress
 • Default Title - 2,190,000 VND
Twiggy Pink dress
 • Kaki lụa - 2,190,000 VND
Áo vest & chân váy xếp ly
 • Áo vest / S - 2,600,000 VND
 • Áo vest / M - 2,600,000 VND
 • Áo vest / L - 2,600,000 VND
 • Váy / S - 1,680,000 VND
 • Váy / M - 1,680,000 VND
 • Váy / L - 1,680,000 VND
Đầm cổ tròn phom rộng tùng xòe
 • Đầm / S - 2,380,000 VND
 • Đầm / M - 2,380,000 VND
 • Đầm / L - 2,380,000 VND
Áo vest 4 nút và chân váy xếp ly
 • Áo vest / S - 2,600,000 VND
 • Áo vest / M - 2,600,000 VND
 • Áo vest / L - 2,600,000 VND
 • Váy / S - 1,680,000 VND
 • Váy / M - 1,680,000 VND
 • Váy / L - 1,680,000 VND
Đầm cổ tròn tay lửng
 • Đầm / S - 2,200,000 VND
 • Đầm / M - 2,200,000 VND
 • Đầm / L - 2,200,000 VND
Áo hai dây & đầm xếp ly
 • Áo hai dây / S - 1,280,000 VND
 • Áo hai dây / M - 1,280,000 VND
 • Áo hai dây / L - 1,280,000 VND
 • Váy xếp ly / S - 1,680,000 VND
 • Váy xếp ly / M - 1,680,000 VND
 • Váy xếp ly / L - 1,680,000 VND
Áo vest và quần tây dài
 • Áo vest / S - 2,600,000 VND
 • Áo vest / M - 2,600,000 VND
 • Áo vest / L - 2,600,000 VND
 • Quần / S - 1,380,000 VND
 • Quần / M - 1,380,000 VND
 • Quần / L - 1,380,000 VND
Áo vest & chân váy xếp ly
 • Áo vest / S - 2,380,000 VND
 • Áo vest / M - 2,380,000 VND
 • Áo vest / L - 2,380,000 VND
 • Váy / S - 1,680,000 VND
 • Váy / M - 1,680,000 VND
 • Váy / L - 1,680,000 VND
Đầm cổ tim cột tà trước
 • Đầm / S - 2,190,000 VND
 • Đầm / M - 2,190,000 VND
 • Đầm / L - 2,190,000 VND
Đầm dài cổ tròn sát nách
 • Đầm / S - 2,190,000 VND
 • Đầm / M - 2,190,000 VND
 • Đầm / L - 2,190,000 VND
Áo vest & Đầm cổ tim sát nách xẻ tà trước
 • Đầm / S - 1,950,000 VND
 • Đầm / M - 1,950,000 VND
 • Đầm / L - 1,950,000 VND
 • Áo vest / S - 2,600,000 VND
 • Áo vest / M - 2,600,000 VND
 • Áo vest / L - 2,600,000 VND
Đầm cổ tim gài nút trước
 • S - 2,200,000 VND
 • M - 2,200,000 VND
 • L - 2,200,000 VND
Đầm nude cổ đổ sau
 • Đầm / S - 2,200,000 VND
 • Đầm / M - 2,200,000 VND
 • Đầm / L - 2,200,000 VND
Váy 2 dây đăng lai đen
 • Đầm / S - 2,280,000 VND
 • Đầm / M - 2,280,000 VND
 • Đầm / L - 2,280,000 VND
Áo cotton phom rộng & váy hai túi mổ trước
 • Áo / S - 1,150,000 VND
 • Áo / M - 1,150,000 VND
 • Áo / L - 1,150,000 VND
 • Váy / S - 1,550,000 VND
 • Váy / M - 1,550,000 VND
 • Váy / L - 1,550,000 VND
Áo lụa tay liền có nút cổ tay & quần tây linen trắng
 • Áo / S - 1,380,000 VND
 • Áo / M - 1,380,000 VND
 • Áo / L - 1,380,000 VND
 • quần / S - 1,280,000 VND
 • quần / M - 1,280,000 VND
 • quần / L - 1,280,000 VND
Đầm hai dây hở lưng xẻ tà
 • Đầm / S - 2,450,000 VND
 • Đầm / M - 2,450,000 VND
 • Đầm / L - 2,450,000 VND
Áo gài nút sát nách đen & Quần tây lụa Taftar
 • Áo / S - 1,150,000 VND
 • Áo / M - 1,150,000 VND
 • Áo / L - 1,150,000 VND
 • Quần / S - 1,180,000 VND
 • Quần / M - 1,180,000 VND
 • Quần / L - 1,180,000 VND
Váy 2 dây đăng lai trắng
 • Full set / S - 2,280,000 VND
 • Full set / M - 2,280,000 VND
 • Full set / L - 2,280,000 VND
Bộ áo lụa & quần rộng
 • Full set / S - 2,450,000 VND
 • Full set / M - 2,450,000 VND
 • Full set / L - 2,450,000 VND
Bộ kaki lụa vàng nghệ
 • Full set / S - 2,280,000 VND
 • Full set / M - 2,280,000 VND
 • Full set / L - 2,280,000 VND
Bộ linen - áo có nơ thân sau
 • Full set / S - 2,350,000 VND
 • Full set / M - 2,350,000 VND
 • Full set / L - 2,350,000 VND
Đầm lụa cổ đổ sau 2 dây
 • Đầm / S - 2,280,000 VND
 • Đầm / M - 2,280,000 VND
 • Đầm / L - 2,280,000 VND
Đầm ống xòe ôm eo
 • Đầm / S - 2,190,000 VND
 • Đầm / M - 2,190,000 VND
 • Đầm / L - 2,190,000 VND
Đầm lụa cổ đổ sau 2 dây
 • Đầm / S - 2,280,000 VND
 • Đầm / M - 2,280,000 VND
 • Đầm / L - 2,280,000 VND
Đầm tùng xòe sát nách
 • Đầm / S - 2,280,000 VND
 • Đầm / M - 2,280,000 VND
 • Đầm / L - 2,280,000 VND
Đần liền tay cài nút đen
 • Đầm / S - 2,380,000 VND
 • Đầm / M - 2,380,000 VND
 • Đầm / L - 2,380,000 VND
Áo gài nút tay liền & quần tây linen trắng
 • Áo / S - 0 VND
 • Áo / M - 2,600,000 VND
 • Áo / L - 2,600,000 VND
 • Quần / S - 2,600,000 VND
 • Quần / M - 1,280,000 VND
 • Quần / L - 1,280,000 VND
Đầm gài nút tay liền phối sọc
 • Đầm / S - 2,450,000 VND
 • Đầm / M - 2,450,000 VND
 • Đầm / L - 2,450,000 VND
Đầm cổ tim cúp ngực tùng xòe cài nút
 • Đầm / S - 2,200,000 VND
 • Đầm / M - 2,200,000 VND
 • Đầm / L - 2,200,000 VND