Váy

Váy

Áo vest & chân váy xếp ly
 • Áo vest / S - 2,600,000 VND
 • Áo vest / M - 2,600,000 VND
 • Áo vest / L - 2,600,000 VND
 • Váy / S - 1,680,000 VND
 • Váy / M - 1,680,000 VND
 • Váy / L - 1,680,000 VND
Áo vest 4 nút và chân váy xếp ly
 • Áo vest / S - 2,600,000 VND
 • Áo vest / M - 2,600,000 VND
 • Áo vest / L - 2,600,000 VND
 • Váy / S - 1,680,000 VND
 • Váy / M - 1,680,000 VND
 • Váy / L - 1,680,000 VND
Áo hai dây & đầm xếp ly
 • Áo hai dây / S - 1,280,000 VND
 • Áo hai dây / M - 1,280,000 VND
 • Áo hai dây / L - 1,280,000 VND
 • Váy xếp ly / S - 1,680,000 VND
 • Váy xếp ly / M - 1,680,000 VND
 • Váy xếp ly / L - 1,680,000 VND
Áo vest & chân váy xếp ly
 • Áo vest / S - 2,380,000 VND
 • Áo vest / M - 2,380,000 VND
 • Áo vest / L - 2,380,000 VND
 • Váy / S - 1,680,000 VND
 • Váy / M - 1,680,000 VND
 • Váy / L - 1,680,000 VND
Áo cotton phom rộng & váy hai túi mổ trước
 • Áo / S - 1,150,000 VND
 • Áo / M - 1,150,000 VND
 • Áo / L - 1,150,000 VND
 • Váy / S - 1,550,000 VND
 • Váy / M - 1,550,000 VND
 • Váy / L - 1,550,000 VND
Áo & Váy SALE 20%
 • Áo / S / Lụa - 1,150,000 VND
 • Áo / M / Lụa - 1,150,000 VND
 • Áo / L / Lụa - 1,150,000 VND
 • Váy / S / Lụa taftar - 1,590,000 VND
 • Váy / M / Lụa taftar - 1,590,000 VND
 • Váy / L / Lụa taftar - 1,590,000 VND
Áo & Váy
 • Áo tay bồng / S / Trắng - 1,280,000 VND
 • Áo tay bồng / M / Trắng - 1,280,000 VND
 • Áo tay bồng / L / Trắng - 1,280,000 VND
 • Váy / S / Kem ánh nhũ - 1,680,000 VND
 • Váy / M / Kem ánh nhũ - 1,680,000 VND
 • Váy / L / Kem ánh nhũ - 1,680,000 VND
Áo & Váy
 • Váy / S / Kem - 1,480,000 VND
 • Váy / M / Kem - 1,480,000 VND
 • Váy / L / Kem - 1,480,000 VND
Áo sơ mi cổ trụ & Váy xẻ tà
 • S / Trắng / Linen - 990,000 VND
 • S / Đen / Kaki lụa - 1,590,000 VND
 • M / Trắng / Linen - 990,000 VND
 • M / Đen / Kaki lụa - 1,590,000 VND
 • L / Trắng / Linen - 990,000 VND
 • L / Đen / Kaki lụa - 1,590,000 VND
Áo SALE 20% & Váy SALE 50%
 • Áo / S / Lụa - 1,150,000 VND
 • Áo / Lụa / M - 1,150,000 VND
 • Áo / Lụa / L - 1,150,000 VND
 • Váy / Kaki / S - 1,100,000 VND
 • Váy / Kaki / M - 1,100,000 VND
 • Váy / Kaki / L - 1,100,000 VND
Áo SALE 50% & Váy SALE 20%
 • Áo / S - 640,000 VND
 • Chân váy / S - 1,272,000 VND
 • Áo / M - 640,000 VND
 • Áo / L - 640,000 VND
 • Váy / M - 1,272,000 VND
 • Váy / L - 1,272,000 VND
Váy SALE 50%
 • Chân váy / S - 640,000 VND
 • Váy / M - 640,000 VND
 • Váy / L - 640,000 VND
Áo SALE 50% Váy SALE 50% Vest SALE 50%
 • Vest hồng (limited) / S - 1,300,000 VND
 • Áo sát nách / S - 395,000 VND
 • Chân váy / S - 1,272,000 VND
 • Vest / M - 1,300,000 VND
 • Vest / L - 1,300,000 VND
 • Áo / M - 395,000 VND
 • Áo / L - 395,000 VND
 • Váy / M - 1,272,000 VND
 • Váy / L - 1,272,000 VND
Váy SALE 50%
 • Chân váy / S - 495,000 VND
 • Váy / M - 495,000 VND
 • Váy / L - 495,000 VND
Áo & Váy SALE 50%
 • Áo / S - 640,000 VND
 • Chân váy / S - 550,000 VND
 • Áo / M - 640,000 VND
 • Áo / L - 640,000 VND
 • Váy / M - 550,000 VND
 • Váy / L - 550,000 VND
Vest & Váy SALE
 • Váy / S - 790,000 VND
 • Vest / S - 1,820,000 VND
 • Vest / M - 1,820,000 VND
 • Vest / L - 1,820,000 VND
 • Váy / M - 790,000 VND
 • Váy / L - 790,000 VND
Áo Thun và Chân Váy SALE 50%
 • Áo / S - 290,000 VND
 • Váy / S - 990,000 VND
 • Áo / M - 290,000 VND
 • Áo / L - 290,000 VND
 • Váy / M - 990,000 VND
 • Váy / L - 990,000 VND
Áo & Váy SALE 50%
 • Áo / S - 640,000 VND
 • Váy / S - 825,000 VND
 • Áo / M - 640,000 VND
 • Áo / L - 640,000 VND
 • Váy / M - 825,000 VND
 • Váy / L - 825,000 VND
Áo thun, Chân Váy SALE 50%
 • Áo / S - 290,000 VND
 • Váy / S - 825,000 VND
 • Áo / M - 290,000 VND
 • Áo / L - 290,000 VND
 • Váy / M - 825,000 VND
 • Váy / L - 825,000 VND
Váy SALE 50%
 • Váy / S - 790,000 VND
 • Váy / M - 790,000 VND
 • Váy / L - 790,000 VND
Set SALE 50%
 • Váy áo - 1,000,000 VND