XUÂN HÈ 2020

XUÂN HÈ 2020

ÁO VEST LINEN KEM 2 NÚT CÓ BIÊN & ÁO TAY LIỀN NHÚN THUN NÂU & QUẦN ĐÁY LIỀN THỤNG KEM LƯNG THUN
 • VEST / S - 3,550,000 VND
 • VEST / M - 3,550,000 VND
 • VEST / L - 3,550,000 VND
 • ÁO / S - 1,280,000 VND
 • ÁO / M - 1,280,000 VND
 • ÁO / L - 1,280,000 VND
 • QUẦN / S - 1,480,000 VND
 • QUẦN / M - 1,480,000 VND
 • QUẦN / L - 1,480,000 VND
ÁO VEST LÓT THÂN VIỀN NÂU XÁM & ÁO GILET NÂU XÁM & QUẦN TÂY NÂU XẺ LAI
 • VEST / S - 3,550,000 VND
 • VEST / M - 3,550,000 VND
 • VEST / L - 3,550,000 VND
 • GILET / S - 2,580,000 VND
 • GILET / M - 2,580,000 VND
 • GILET / L - 2,580,000 VND
 • QUẦN / S - 1,950,000 VND
 • QUẦN / M - 1,950,000 VND
 • QUẦN / L - 1,950,000 VND
ÁO VEST LÓT THÂN VIỀN NÂU XÁM & ÁO TAY LIỀN NHÚN THUN XANH CHUỐI & QUẦN TÂY NÂU XÁM XẾP 2 LI
 • VEST / S - 3,550,000 VND
 • VEST / M - 3,550,000 VND
 • VEST / L - 3,550,000 VND
 • ÁO / S - 1,280,000 VND
 • ÁO / M - 1,280,000 VND
 • ÁO / L - 1,280,000 VND
 • QUẦN / S - 1,950,000 VND
 • QUẦN / M - 1,950,000 VND
 • QUẦN / L - 1,950,000 VND
ÁO VEST TAY DÀI 4 NÚT XANH LỤC & ÁO TAY LIỀN NHÚN THUN XANH DA TRỜI & VÁY XẾP LI XANH CỐM
 • VEST / S - 3,800,000 VND
 • VEST / M - 3,800,000 VND
 • VEST / L - 3,800,000 VND
 • ÁO / S - 1,280,000 VND
 • ÁO / M - 1,280,000 VND
 • ÁO / L - 1,280,000 VND
 • VÁY / S - 1,680,000 VND
 • VÁY / M - 1,680,000 VND
 • VÁY / L - 1,680,000 VND
ÁO VEST TAY DÀI RÊU & QUẦN TÂY RÊU TÚI MỖ
 • VEST / S - 3,550,000 VND
 • VEST / M - 3,550,000 VND
 • VEST / L - 3,550,000 VND
 • QUẦN / S - 1,950,000 VND
 • QUẦN / M - 1,950,000 VND
 • QUẦN / L - 1,950,000 VND
ĐẦM 2 DÂY NHÚN BÈO TẦNG HỒNG
 • Freesize - 2,850,000 VND
ĐẦM SÁT NÁCH FORM SUÔNG KEM
 • ĐẦM / S - 2,580,000 VND
 • ĐẦM / M - 2,580,000 VND
 • ĐẦM / L - 2,580,000 VND
SET ÁO VÁY LỤA KEM RÃ NHIỀU MÃNH XÉO
 • SET / S - 3,280,000 VND
 • SET / M - 3,280,000 VND
 • SET / L - 3,280,000 VND
SET ÁO VEST NGẮN TAY KEM
 • SET / S - 4,200,000 VND
 • SET / M - 4,200,000 VND
 • SET / L - 4,200,000 VND
SET BỘ QUẦN TÂY ÁO CỔ VE TRẮNG
 • SET / S - 3,300,000 VND
 • SET / M - 3,300,000 VND
 • SET / L - 3,300,000 VND