Đầm

Đầm

Twiggy navy dress
 • Default Title - 2,190,000 VND
Twiggy blue dress
 • Default Title - 2,190,000 VND
Twiggy Pink dress
 • Kaki lụa - 2,190,000 VND
Đầm cổ tròn phom rộng tùng xòe
 • Đầm / S - 2,380,000 VND
 • Đầm / M - 2,380,000 VND
 • Đầm / L - 2,380,000 VND
Đầm cổ tròn tay lửng
 • Đầm / S - 2,200,000 VND
 • Đầm / M - 2,200,000 VND
 • Đầm / L - 2,200,000 VND
Đầm cổ tim cột tà trước
 • Đầm / S - 2,190,000 VND
 • Đầm / M - 2,190,000 VND
 • Đầm / L - 2,190,000 VND
Đầm dài cổ tròn sát nách
 • Đầm / S - 2,190,000 VND
 • Đầm / M - 2,190,000 VND
 • Đầm / L - 2,190,000 VND
Áo vest & Đầm cổ tim sát nách xẻ tà trước
 • Đầm / S - 1,950,000 VND
 • Đầm / M - 1,950,000 VND
 • Đầm / L - 1,950,000 VND
 • Áo vest / S - 2,600,000 VND
 • Áo vest / M - 2,600,000 VND
 • Áo vest / L - 2,600,000 VND
Đầm cổ tim gài nút trước
 • S - 2,200,000 VND
 • M - 2,200,000 VND
 • L - 2,200,000 VND
Đầm nude cổ đổ sau
 • Đầm / S - 2,200,000 VND
 • Đầm / M - 2,200,000 VND
 • Đầm / L - 2,200,000 VND
Váy 2 dây đăng lai đen
 • Đầm / S - 2,280,000 VND
 • Đầm / M - 2,280,000 VND
 • Đầm / L - 2,280,000 VND
Đầm hai dây hở lưng xẻ tà
 • Đầm / S - 2,450,000 VND
 • Đầm / M - 2,450,000 VND
 • Đầm / L - 2,450,000 VND
Váy 2 dây đăng lai trắng
 • Full set / S - 2,280,000 VND
 • Full set / M - 2,280,000 VND
 • Full set / L - 2,280,000 VND
Đầm lụa cổ đổ sau 2 dây
 • Đầm / S - 2,280,000 VND
 • Đầm / M - 2,280,000 VND
 • Đầm / L - 2,280,000 VND
Đầm ống xòe ôm eo
 • Đầm / S - 2,190,000 VND
 • Đầm / M - 2,190,000 VND
 • Đầm / L - 2,190,000 VND
Đầm lụa cổ đổ sau 2 dây
 • Đầm / S - 2,280,000 VND
 • Đầm / M - 2,280,000 VND
 • Đầm / L - 2,280,000 VND
Đầm tùng xòe sát nách
 • Đầm / S - 2,280,000 VND
 • Đầm / M - 2,280,000 VND
 • Đầm / L - 2,280,000 VND
Đần liền tay cài nút đen
 • Đầm / S - 2,380,000 VND
 • Đầm / M - 2,380,000 VND
 • Đầm / L - 2,380,000 VND
Đầm gài nút tay liền phối sọc
 • Đầm / S - 2,450,000 VND
 • Đầm / M - 2,450,000 VND
 • Đầm / L - 2,450,000 VND
Đầm cổ tim linen trắng
 • Đầm / S - 2,400,000 VND
 • Đầm / M - 2,400,000 VND
 • Đầm / L - 2,400,000 VND
Đầm cổ tim cúp ngực tùng xòe cài nút
 • Đầm / S - 2,200,000 VND
 • Đầm / M - 2,200,000 VND
 • Đầm / L - 2,200,000 VND
Đầm hai dây
 • S / Xám sọc caro / Vải bố - 1,990,000 VND
 • M / Xám sọc caro / Vải bố - 1,990,000 VND
 • L / Xám sọc caro / Vải bố - 1,990,000 VND
Đầm cổ tim
 • S / Đen / Lụa - 2,190,000 VND
 • M / Đen / Lụa - 2,190,000 VND
 • L / Đen / Lụa - 2,190,000 VND
Đầm cổ tim tay liền đắp chéo
 • S / Trắng / Linen - 2,190,000 VND
 • M / Trắng / Linen - 2,190,000 VND
 • L / Trắng / Linen - 2,190,000 VND
Đầm hai dây
 • Freesize / Rêu / Linen - 2,190,000 VND
Đầm hai dây
 • Freesize / Đỏ / Linen - 2,190,000 VND
Đầm cổ tim
 • S / Nude / Lụa Taftar - 2,190,000 VND
 • M / Nude / Lụa Taftar - 2,190,000 VND
 • L / Nude / Lụa Taftar - 2,190,000 VND
Đầm hai dây tùng xòe vàng
 • S / Vàng / Linen - 2,200,000 VND
 • M / Vàng / Linen - 2,200,000 VND
 • L / Vàng / Linen - 2,200,000 VND
Đầm sát nách xẻ tà
 • S / Linen - 2,190,000 VND
 • M / Linen - 2,190,000 VND
 • L / Linen - 2,190,000 VND
Đầm hai dây cúp ngực
 • S / Hồng / Linen - 2,200,000 VND
 • M / Hồng / Linen - 2,200,000 VND
 • L / Hồng / Linen - 2,200,000 VND
Đầm vest
 • Wool / Trắng / S - 3,550,000 VND
 • Wool / Trắng / M - 3,550,000 VND
 • Wool / L / Trắng - 3,550,000 VND
Đầm vest
 • S / Wool / Trắng kem - 3,550,000 VND
 • M / Trắng kem / Wool - 3,550,000 VND
 • L / Trắng kem / Wool - 3,550,000 VND
Đầm SALE 30%
 • Đầm lụa xanh cốm / S / Lụa taftar - 1,540,000 VND
 • Đầm / Lụa taftar / M - 1,540,000 VND
 • Đầm / Lụa taftar / L - 1,540,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm đỏ voan - 1,290,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm voan kèm đầm 2 dây - 1,300,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm / S - 2,490,000 VND
 • Đầm / M - 1,245,000 VND
 • Đầm / L - 1,245,000 VND
Đầm SALE 20%
 • Đầm / M - 1,752,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm trắng / Linen / S - 1,095,000 VND
 • Đầm trắng / Linen / M - 1,095,000 VND
 • Đầm trắng / Linen / L - 1,095,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm trắng / Chất đũi / S - 1,095,000 VND
 • Đầm trắng / Chất đũi / M - 1,095,000 VND
 • Đầm trắng / Chất đũi / L - 1,095,000 VND
Vest và Đầm SALE
 • Áo vest đỏ đô / S - 1,820,000 VND
 • Áo vest đỏ đô / M - 1,820,000 VND
 • Áo vest đỏ đô / L - 1,820,000 VND
 • Đầm / S - 790,000 VND
 • Đầm / M - 790,000 VND
 • Đầm / L - 790,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm xám / Lụa / S - 1,295,000 VND
 • Đầm xám / Lụa / M - 1,295,000 VND
 • Đầm xám / Lụa / L - 1,295,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm / Lụa / S - 1,225,000 VND
 • Đầm / Lụa / M - 1,225,000 VND
 • Đầm / Lụa / L - 1,225,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm / Thun / S - 1,295,000 VND
 • Đầm / M / Thun - 1,295,000 VND
 • Đầm / L / Thun - 1,295,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm - 950,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm / S - 1,425,000 VND
 • Đầm / M - 1,425,000 VND
 • Đầm / L - 1,425,000 VND
Đầm 2 dây SALE 50%
 • Đầm / S - 1,100,000 VND
 • Đầm / M - 1,100,000 VND
 • Đầm / L - 1,100,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm / S - 1,125,000 VND
 • Đầm / M - 1,125,000 VND
 • Đầm / L - 1,125,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm / S - 925,000 VND
 • Đầm / M - 925,000 VND
 • Đầm / L - 925,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm / S - 925,000 VND
 • Đầm / M - 925,000 VND
 • Đầm / L - 925,000 VND
Đầm SALE 50%
 • Đầm / S - 1,325,000 VND
 • Đầm / M - 1,325,000 VND
 • Đầm / L - 1,325,000 VND