Hotline: 028.73029199 (9h - 21h)
Thông báo của tôi

Chương trình thành viên

Member 10%:

Mức chiết khấu: 10% trên tổng hóa đơn ( không áp dụng cho các sản phẩm đã giảm giá).

Điều kiện để trở thành thành viên: Khách hàng chi tiêu 20,000,000vnd / hóa đơn/ lần mua HOẶC có chi tiêu cộng gộp trong 1 năm trên 30,000,000vnd.

 

Member 5%:

Mức chiết khấu: 5% trên tổng hóa đơn ( không áp dụng cho các sản phẩm đã giảm giá).

Điều kiện để trở thành thành viên: khách hàng chi tiêu 10,000,000vnd / hóa đơn/ lần mua HOẶC có chi tiêu cộng gộp trong 1 năm trên 15,000,000vnd.